Batman Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Başvuru
 
 eposta adresinize gönderilen onay postasını doğruladıktan sonra başvuru işlemine başlayabilirsiniz. / You can start application after answer the mail answered.

Sizden diploma, diploma derecesini gösteren belge (transkript), pasaport (yoksa kimlik) ve fotoğrafınızın sisteme yüklenmesi istenecektir. (Türkçe ve İngilizce olmayan belgelerin onaylı çevirileri de sisteme yüklenmelidir.) İşlemlere başlamadan önce bu belgelerin taranmış halini hazır ediniz. / Before application, please prepare diploma, transcript, passport (identity card if no passport) and your foto in electronic form for upload the system. (Please upload translated form of all documents except in Turkish and English) 

Belge yüklenmesi gereken başlıklarda sistem sadece bir dosya yüklemeye izin verdiğinden ilgili başlık için gerekli belgeleri birleştirerek tek bir dosya halinde (örneğin pdf olarak) sisteme yükleyiniz. / Please upload the documents as a single file (for example .pdf) since the system allows only one document to be uploaded for each related title.

Kişisel bilgilerinizi pasaportta veya kimlikteki gibi BÜYÜK HARFLERLE doldurunuz. / Please fill in your personel information as written on passport or identity card, use capital letters.     
15 Kasım 2019 Cuma


 New Users / Yeni Kullanıcılar
E-Posta / E-Mail
Sayıların Toplamı /
Sum of the Numbers
 
 


 For Existing Users / Mevcut Kullanıcılar
E-Posta / E-Mail
Şifre / Password
Sayıların Toplamı /
Sum of the Numbers


Remaining Time to Log In
 
 
© Proliz Yazılım