1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100101 Sosyolojiye Giriş I 3+0Zorunlu 6
01100102 Psikolojiye Giriş 3+0Zorunlu 6
01100103 Felsefeye Giriş 3+0Zorunlu 6
01100104 Matematik -I 2+0Zorunlu 3
01100130 Temel Bilg. Tekn. Kullanımı I 2+2Zorunlu 3
01100131 Türk Dili ve Edebiyatı I 2+0Zorunlu 2
01100132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2+0Zorunlu 2
01100133 İleri Yabancı Dil I 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100201 Sosyolojiye Giriş II 3+0Zorunlu 6
01100202 İlk Çağ Felsefesi 3+0Zorunlu 6
01100203 Sosyal Psikoloji 3+0Zorunlu 6
01100204 Matematik II 2+0Zorunlu 3
01100230 Temel Bilgisayar Bilimleri II 1+2Zorunlu 3
01100231 Türk Dili ve Edebiyatı II 2+0Zorunlu 2
01100232 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II 2+0Zorunlu 2
01100233 İleri Yabancı Dil II 3+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100301 Klasik Sosyoloji Teorileri I 3+0Zorunlu 5
01100302 Kişilik Psikolojisi 3+0Zorunlu 4
01100303 Orta Çağ İslam ve Batı Felsefesi 3+0Zorunlu 4
01100304 Sosyolojik Düşünme ve Yazma 1+2Zorunlu 4
01100305 Kır Sosyolojisi 3+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders 1 Seçmeli Ders 1 2+0Seçmeli 12
   Toplam AKTS 33
  Seçmeli Dersler   
01100306 Mesleki Yabancı Dil I 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 1
01100307 Sosyal Tabakalaşma 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 1
01100308 Serbest Zamanlar Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 1
01100309 İletişim 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 1
01100310 Eğitim Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 1
01100311 Meslek Etiği 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 1
01100312 İktisada Giriş 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 1
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100401 Klasik Sosyoloji Teorileri II 3+0Zorunlu 5
01100402 Gelişim Psikolojisi 3+0Zorunlu 4
01100403 Yeni Çağ Felsefesi 3+0Zorunlu 4
01100404 Kent Sosyolojisi 3+0Zorunlu 4
01100405 Göç ve Nüfus Sosyolojisi 2+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders 2 Seçmeli Ders 2 2+0Seçmeli 9
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01100406 Mesleki Yabancı Dil II 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
01100407 Kimlikler ve Toplumlar Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
01100408 Hukuk ve Suç Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
01100409 Devlet ve Sosyal Politika 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
01100410 İşletmecilik 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
01100411 Sosyal Medya 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
01100412 Toplum ve Kadın 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100501 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I 3+0Zorunlu 5
01100502 Psikolojik Danışma ve Rehberlik I 2+0Zorunlu 2
01100503 Klasik Mantık 3+0Zorunlu 6
01100504 Sosyal Bilimlerde Metodoloji 3+0Zorunlu 4
01100505 Sosyal ve Kültürel Antropoloji 2+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders 3 Seçmeli Ders 3 2+0Seçmeli 9
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01100506 Osmanlı Dili ve Kültürü I 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 3
01100507 Modernizm ve Postmodernizm 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 3
01100508 Siyaset Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 3
01100509 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 3
01100510 Aile Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 3
01100511 Zaman Yönetimi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 3
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100601 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II 3+0Zorunlu 5
01100602 Psikolojik Danışma ve Rehberlik II 3+0Zorunlu 4
01100603 Bilgi Felsefesi 3+0Zorunlu 4
01100604 Din Sosyolojisi 3+0Zorunlu 4
01100605 Edebiyat Sosyolojisi 2+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders 4 Seçmeli Ders 4 2+0Seçmeli 6
[G]TOSD II TOSD II 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01100606 Osmanlı Dili ve Kültürü II 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 4
01100607 Bilgi Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 4
01100608 Toplumsal Cinsiyet 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 4
01100609 İnsan Hakları ve Sivil Toplum 2+0Seçmeli 3 TOSD II
01100610 Gençlik Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 4
01100611 Girişimcilik 2+0Seçmeli 3 TOSD II
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100701 Küreselleşme ve Küyerelleşme 2+0Zorunlu 4
01100702 Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar 2+0Zorunlu 3
01100703 Modern Mantık 3+0Zorunlu 4
01100704 İslam Felsefesinde Temel Problemler 3+0Zorunlu 3
01100705 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders 5 Seçmeli Ders 5 2+0Seçmeli 12
[G]TOSD III TOSD III 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 33
  Seçmeli Dersler   
01100706 Sosyal Sermaye 2+0Seçmeli 3 TOSD III
01100707 Değişim Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 5
01100708 Tüketim ve Endüstri Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 5
01100709 Yoksulluk Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 5
01100710 Kültür Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 5
01100711 Yönetim Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 5
01100712 Osmanlı'nın Toplumsal Yapısı 2+0Seçmeli 3 TOSD III
01100713 Kariyer Yönetimi 2+0Seçmeli 3 TOSD III
01100714 Sinema Tarihi 2+0Seçmeli 3 TOSD III
01100715 Spor Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 5
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01100801 Sosyoloji İhtisas Semineri 4+0Zorunlu 5
01100802 Mantıkta Çağdaş Yaklaşımlar 3+0Zorunlu 5
01100803 Türk Sosyologları 3+0Zorunlu 4
01100804 Doğu ve Güneydoğunun Toplumsal Tarihi 3+0Zorunlu 5
01100805 İslam Toplumları Sosyolojisi 3+0Zorunlu 5
[G]SEÇMELİ DERS 6 SEÇMELİ DERS 6 2+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01100806 Sanat Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100807 Sosyal hareketler Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100808 Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100809 Temel Sosyoloji Eserleri 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100810 Medeniyet ve Toplum 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100811 Sanayi Sonrası Toplumların Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100812 Korku Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100813 Sinema Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100814 İş ve Meslek Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6
01100815 Sağlık Sosyolojisi 2+0Seçmeli 3 SEÇMELİ DERS 6