1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010101 Matematik I 4+0Zorunlu 5
05010102 Fizik I 3+0Zorunlu 3
05010103 Kimya 3+0Zorunlu 3
05010104 Enerji Mühendisliğine Giriş 2+0Zorunlu 3
05010105 Temel İmalat İşlemleri 3+2Zorunlu 5
05010106 Teknik Resim 2+2Zorunlu 4
05010130 Türk Dili ve Edebiyatı I 2+0Zorunlu 2
05010132 Atatürk ilk. ve İnk Tarihi I 2+0Zorunlu 2
05010134 İngilizce I 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010201 Matematik II 4+0Zorunlu 5
05010202 Fizik II 3+0Zorunlu 3
05010203 Statik 3+0Zorunlu 3
05010204 Bilgisayar Proglamlama 2+2Zorunlu 4
05010205 Tesisat Teknolojisi 2+2Zorunlu 4
05010206 Malzeme Bilimi 2+2Zorunlu 4
05010231 Türk Dili ve Edebiyatı II 2+0Zorunlu 2
05010233 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0Zorunlu 2
05010235 İngilizce-II 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010301 Mühendislik Matematiği 3+0Zorunlu 4
05010302 Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri 3+0Zorunlu 4
05010303 Termodinamik I 3+0Zorunlu 4
05010304 Sayısal Analiz 3+0Zorunlu 4
05010305 Teknik İngilizce 2+0Zorunlu 3
05010306 Bilgisayar Destekli Çizim I 2+2Zorunlu 4
05010307 Otomatik Kontrol 3+0Zorunlu 4
[G]1 Teknik olmayan seçmeli I 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010308 İnsan Davranışının Temelleri 2+0Seçmeli 3 1
05010309 Bilim Felsefesi 2+0Seçmeli 3 1
05010310 Uygarlık Tarihi 2+0Seçmeli 3 1
05010311 Araştırma Teknikleri 2+0Seçmeli 3 1
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010401 Yakıtlar ve Yanma 3+0Zorunlu 4
05010402 Termodinamik II 3+0Zorunlu 4
05010403 Mukavemet 3+0Zorunlu 4
05010404 Dinamik 3+0Zorunlu 3
05010405 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı 2+2Zorunlu 5
05010406 Bilgisayar Destekli Çizim II 2+2Zorunlu 4
05010407 Elektrik Makinaları 3+0Zorunlu 3
[G]2 Teknik Olmayan Seçmeli Ders II 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010408 Endüstri İlişkileri 2+0Seçmeli 3 2
05010409 Çevre ve Enerji 2+0Seçmeli 3 2
05010410 İşletme Yönetimi 2+0Seçmeli 3 2
05010411 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0Seçmeli 3 2
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010501 Makina Elemanları 3+0Zorunlu 5
05010502 Akışkanlar Mekaniği I 3+0Zorunlu 3
05010503 Isı Transferi I 3+0Zorunlu 4
05010504 Isıtma Sistemleri 3+0Zorunlu 3
[G]A Seçmeli Ders A Grubu 3+0Seçmeli 12
[G]3 Teknik olmayan Seçmeli Ders III 2+2Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010505 Nükleer Enerji ve Uygulamaları 3+0Seçmeli 3 A
05010506 Petrol ve Doğalgaz Teknolojisi 3+0Seçmeli 3 A
05010507 Hidrolik Makinalar 3+0Seçmeli 3 A
05010508 Hidroelektrik Santraller 3+0Seçmeli 3 A
05010509 Sıhhi Tesisat 3+0Seçmeli 3 A
05010510 Güç Elektroniği 3+0Seçmeli 3 A
05010511 Güç Sistemleri Analizi 3+0Seçmeli 3 A
05010512 Güneş Enerjisi ve Uygulamaları 3+0Seçmeli 3 A
05010513 Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları 3+0Seçmeli 3 A
05010514 Hidrojen Enerjisi ve Sistemleri 3+0Seçmeli 3 A
05010515 Alternatif Yakıtlar 3+0Seçmeli 3 A
05010516 Olasılık ve İstatistik 3+0Seçmeli 3 A
05010517 Enerji Dönüşüm Sistemleri 3+0Seçmeli 3 A
05010518 Yenilenebilir Enerji sistemleri 3+0Seçmeli 3 A
05010519 Enerji Yönetimi 3+0Seçmeli 3 A
05010520 İklim Değişikliği 3+0Seçmeli 3 A
05010521 Motorlar 3+0Seçmeli 3 A
05010522 Mühendislik Deneysel Metodlar ve Ölçme 3+0Seçmeli 3 A
05010523 Hidrolik Pnömatik Sistemler 3+0Seçmeli 3 A
05010524 Enerji Dağıtım ve Projelendirme 3+0Seçmeli 3 A
05010525 Ergonomi 2+2Seçmeli 3 3
05010526 Fabrika Organizasyonu 2+2Seçmeli 3 3
05010527 Girişimcilik 2+2Seçmeli 3 3
05010528 Kalite ve Proje Yönetimi 2+2Seçmeli 3 3
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010601 Isı Transferi II 3+0Zorunlu 4
05010602 Akışkanlar Mekaniği II 3+0Zorunlu 3
05010603 Soğutma Sistemleri 3+0Zorunlu 3
05010604 Elektro Mekanik Enerji Dönüşümü 3+0Zorunlu 5
[G]B Seçmeli Ders B Grubu 3+0Seçmeli 12
[G]4 Teknik Olmayan Seçmeli Ders IV 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010605 Buhar Kazanları 3+0Seçmeli 3 B
05010606 Motorlu Taşıtlarda Yeni Teknolojiler 3+0Seçmeli 3 B
05010607 Biyoyakıt Teknolojisi 3+0Seçmeli 3 B
05010608 Robotik Sistemler 3+0Seçmeli 3 B
05010609 Ekserji ve Uygulamaları 3+0Seçmeli 3 B
05010610 Endüstriyel Elektronik 3+0Seçmeli 3 B
05010611 Güç Sistemlerinde Koruma 3+0Seçmeli 3 B
05010612 Programlanabilir Lojik Elemanları 3+0Seçmeli 3 B
05010613 Termik Santraller 3+0Seçmeli 3 B
05010614 Sinyaller ve Sistemler 3+0Seçmeli 3 B
05010615 AydınlatmaTekniği ve iç Tesisat 3+0Seçmeli 3 B
05010616 Elektronik Devre Teorisi 3+0Seçmeli 3 B
05010617 Fotovoltaik Güç Sistemleri 3+0Seçmeli 3 B
05010618 Rüzgar Türbini ve Aerodinamiği 3+0Seçmeli 3 B
05010619 Jeotermal Enerji 3+0Seçmeli 3 B
05010620 Hybrid Makinalar 3+0Seçmeli 3 B
05010621 Yakıt Hücreleri 3+0Seçmeli 3 B
05010622 Konveksiyonel Enerji Kaynakları 3+0Seçmeli 3 B
05010623 Sıfır Karbonlu Kentleşme 3+0Seçmeli 3 B
05010624 Elektrik Makinalarının Kontrolü ve Sürücüler 3+0Seçmeli 3 B
05010625 Bilim ve Teknoloji Tarihi 2+0Seçmeli 3 4
05010626 Teknik İletişim 2+0Seçmeli 3 4
05010627 Etkili Sunum Yöntemleri 2+0Seçmeli 3 4
05010628 Halkla İlişkiler 2+0Seçmeli 3 4
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010701 İşyeri Mühendislik Uygulamaları 4+16Zorunlu 18
05010702 Staj 0+0Zorunlu 12
   Toplam AKTS 30
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010801 Bitirme Tezi 0+2Zorunlu 3
05010802 Enerji Sistemleri Laboratuvar 0+4Zorunlu 3
[G]C Seçmeli Ders C Grubu 3+0Seçmeli 20
[G]5 Teknik Olmayan Seçmeli Ders V 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010803 Termik Turbo Makinalar 3+0Seçmeli 5 C
05010804 Isı Geri Kazanım Sistemleri 3+0Seçmeli 5 C
05010805 Isı Yalıtımı 3+0Seçmeli 5 C
05010806 Gaz Türbinleri 3+0Seçmeli 5 C
05010807 Isıtma Yalıtma 3+0Seçmeli 5 C
05010808 Doğalgaz Sistemleri 3+0Seçmeli 5 C
05010809 Enerji Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu 3+0Seçmeli 5 C
05010810 Kömür Teknolojisi Kazanları 3+0Seçmeli 5 C
05010811 Kompresörler ve Vantilatörler 3+0Seçmeli 5 C
05010812 Yapay Sinir Ağları 3+0Seçmeli 5 C
05010813 Isı Transferini İyileştirme Teknikleri 3+0Seçmeli 5 C
05010814 Aerodinamik 3+0Seçmeli 5 C
05010815 Bölgesel Isıtma Sistemleri 3+0Seçmeli 5 C
05010816 Isıl Sistemlerin Simülasyonu ve Modellenmesi 3+0Seçmeli 5 C
05010817 Sayısal Akışkanlar Dinamiğine Giriş 3+0Seçmeli 5 C
05010818 Isı Değiştiriciler 3+0Seçmeli 5 C
05010819 Enerji Depolama Sistemleri 3+0Seçmeli 5 C
05010820 Kazanlar ve Yanma Teknolojisi 3+0Seçmeli 5 C
05010821 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3+0Seçmeli 5 C
05010822 Binalarda Enerji Sistemleri ve Tesisatı 3+0Seçmeli 5 C
05010823 İnsan Faktörleri Mühendisliği 2+0Seçmeli 4 5
05010824 Sosyal Sorumluluk Projesi 2+0Seçmeli 4 5
05010825 Kalite Kontrol ve Organizasyon 2+0Seçmeli 4 5
05010826 Mühendislik Etiği 2+0Seçmeli 4 5