1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040101 Matematik-I 4+0Zorunlu 6
02040102 Fizik-I 3+2Zorunlu 6
02040103 Genel Kimya-I 3+2Zorunlu 5
02040104 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğine Giriş 2+0Zorunlu 2
02040105 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+2Zorunlu 4
02040130 Türk Dili ve Edebiyatı-I 2+0Zorunlu 2
02040132 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I 2+0Zorunlu 2
02040134 Yabancı Dil-I 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040201 Matematik-II 4+0Zorunlu 6
02040202 Fizik-II 3+2Zorunlu 6
02040203 Genel Kimya-II 3+2Zorunlu 5
02040204 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2+2Zorunlu 3
02040205 Bilgisayar Programlama 2+2Zorunlu 3
02040231 Türk Dili ve Edebiyatı-II 2+0Zorunlu 2
02040233 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0Zorunlu 2
02040235 Yabancı Dil-II 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040301 Diferansiyel Denklemler 4+0Zorunlu 5
02040302 Genel Jeoloji 3+0Zorunlu 5
02040303 Mühendislik Mekaniği 3+0Zorunlu 5
02040304 Akışkanlar Mekaniğine Giriş 3+0Zorunlu 5
02040305 Ekonomi 3+0Zorunlu 5
[G]TSD 1 Teknik Seçmeli Ders 1 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
02040306 Mesleki Yabancı Dil 3+0Seçmeli 5 TSD 1
02040307 Basınç Kontrolü 3+0Seçmeli 5 TSD 1
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040401 Mühendislik Matematiği (Sayısal Yöntemler) 4+0Zorunlu 6
02040402 Mukavemet 3+0Zorunlu 5
02040403 Termodinamik 3+0Zorunlu 5
02040404 Kayaç Özellikleri 2+2Zorunlu 5
02040405 Akışkan Özellikleri 2+2Zorunlu 5
[G]TSD 2 Teknik Seçmeli Ders 2 3+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
02040406 Yeraltı Jeolojisi 3+0Seçmeli 4 TSD 2
02040407 Malzeme Bilimi 3+0Seçmeli 4 TSD 2
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040501 Rezervuar Mühendisliği-I 2+0Zorunlu 4
02040502 Sondaj Mühendisliği-I 2+2Zorunlu 5
02040503 Üretim Mühendisliği-I 2+0Zorunlu 4
02040504 Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi 2+2Zorunlu 5
02040505 Mühendislik için İstatistiksel Yöntemler 3+0Zorunlu 4
020405nn TOSD-I 3+0Seçmeli 4
[G]TSD 3 Teknik Seçmeli Ders 3 3+0Seçmeli 8
   Toplam AKTS 34
  Seçmeli Dersler   
02040506 Offshore Sondaj Tekniği 3+0Seçmeli 4 TSD 3
02040507 Petrol Jeofiziği ve Sismiği 3+0Seçmeli 4 TSD 3
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040601 Rezervuar Mühendisliği-II 3+0Zorunlu 5
02040602 Sondaj Mühendisliği-II 3+0Zorunlu 5
02040603 Üretim Mühendisliği-II 3+0Zorunlu 5
020406nn TOSD-II 3+0Seçmeli 5
[G]TSD 4 Teknik Seçmeli Ders 4 3+0Seçmeli 5
[G]TSD 5 Teknik Seçmeli Ders 5 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
02040604 Yönlü Sondaj Tekniği 3+0Seçmeli 5 TSD 4
02040605 Unconventional Petrol Jeolojisil 3+0Seçmeli 5 TSD 4
02040606 Mesleki Yabancı Dil-2 3+0Seçmeli 5 TSD 5
02040607 Petrol Mühendisliği Araştırma 3+0Seçmeli 5 TSD 5
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040701 Doğalgaz Mühendisliği 3+0Zorunlu 4
02040702 Kuyu Loglama ve Formasyon Değerlendirme 3+0Zorunlu 5
02040703 Kuyu Tamamlama 3+0Zorunlu 4
02040704 Jeotermal Mühendisliği 3+0Zorunlu 5
020407nn TOSD-III 3+0Seçmeli 4
[G]TSD 6 Teknik Seçmeli Ders 6 3+0Seçmeli 8
[G]TSD 7 Teknik Seçmeli Ders 7 3+0Seçmeli 8
   Toplam AKTS 38
  Seçmeli Dersler   
02040706 Sondaj Akışkanları mühendisliği 3+0Seçmeli 4 TSD 6
02040707 Yersistemlerinin Simülasyonu 3+0Seçmeli 4 TSD 7
02040708 Kuyu İyileştirme 3+0Seçmeli 4 TSD 6
02040709 Rezervuar Jeomekaniği 3+0Seçmeli 4 TSD 7
02040710 Petrol Mühendisliği Uygulamalarında Çevre Kontrolü 3+0Seçmeli 4 TSD 6
02040711 Enerji Mühendisliği 3+0Seçmeli 4 TSD 7
02040712 Petrol Teknik Sunumları 3+0Seçmeli 4 TSD 6
02040713 Petrol Mevzuatı 3+0Seçmeli 4 TSD 7
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02040801 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Tasarımı 2+4Zorunlu 8
02040802 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2+0Zorunlu 3
02040803 Petrol ve Doğalgaz Ekonomisi 3+0Zorunlu 5
020408nn TOSD-IV 3+0Seçmeli 4
[G]TSD 8 Teknik Seçmeli Ders 8 3+0Seçmeli 5
[G]TSD 9 Teknik Seçmeli Ders 9 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
02040804 Sondaj mühendisliğinde gelişen teknolojiler 3+0Seçmeli 5 TSD 8
02040805 Boru Hattı Tasarımı ve Risk Analizi 3+0Seçmeli 5 TSD 8
02040806 Kuyu Basınç Testleri Analizi 3+0Seçmeli 5 TSD 9
02040807 LPG Teknolojisi ve Sektörü 3+0Seçmeli 5 TSD 9
02040808 Kuyu Mekanikleri 3+0Seçmeli 5 TSD 9
02040809 Yeraltı Gaz Depolama 3+0Seçmeli 5 TSD 8
02040810 Rezervuar Karakterizasyonu 3+0Seçmeli 5 TSD 8
02040811 Geliştirilmiş Petrol Kurtarım Yöntemleri 3+0Seçmeli 5 TSD 9