1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030101 Müzik Teorisi I 3+0Zorunlu 4
04030102 Solfej-Dikte I 4+2Zorunlu 6
04030103 Müzik Tarihi ve Edebiyatı I: Barok Öncesi 3+0Zorunlu 3
04030104 Piyano I 1+1Zorunlu 4
04030105 Müzikolojiye Giriş 3+0Zorunlu 2
04030106 Osmanlıca I 2+1Zorunlu 2
04030130 Türk Dili I 2+0Zorunlu 2
04030132 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0Zorunlu 2
04030137 İngilizce I 2+0Zorunlu 2
04030140 Temel Bilgi Teknolojileri 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030201 Müzik Teorisi II 3+0Zorunlu 4
04030202 Solfej-Dikte II 4+2Zorunlu 6
04030203 Müzik Tarihi ve Edebiyatı II: Barok Dönem 3+0Zorunlu 3
04030204 Piyano II 1+1Zorunlu 4
04030205 Müzikoloji Uygulamaları 3+2Zorunlu 5
04030206 Osmanlıca II 2+1Zorunlu 2
04030231 Türk Dili II 2+0Zorunlu 2
04030233 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0Zorunlu 2
04030238 İngilizce II 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030301 İleri Dikte I 2+1Zorunlu 5
04030302 Müzik Tarihi ve Edebiyatı III: Klasik Dönem 3+0Zorunlu 3
04030303 Armoni I 3+0Zorunlu 5
04030304 Piyano III 1+1Zorunlu 4
04030305 Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi I 3+0Seçmeli 3
04030306 Dünya Müzik Kültürleri I 3+0Seçmeli 3
04030307 İleri Solfej I 3+0Seçmeli 4
04030308 Bilgisayar Destekli Müziğe Giriş I 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030401 İleri Dikte II 2+1Zorunlu 5
04030402 Müzik Tarihi ve Edebiyatı IV: Romantik Dönem 3+0Zorunlu 3
04030403 Armoni II 3+0Zorunlu 5
04030404 Piyano IV 1+1Zorunlu 4
04030405 Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi II 3+0Seçmeli 3
04030406 Dünya Müzik Kültürleri II 3+0Seçmeli 3
04030407 İleri Solfej II 3+0Seçmeli 4
04030408 Bilgisayar Destekli Müziğe Giriş II 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030501 Türkiye’de Etnik Müzikler 3+0Zorunlu 4
04030502 Müzik Tarihi ve Edebiyatı V: Empresyonist Dönem 3+0Zorunlu 3
04030503 Müzik Formları I 3+1Zorunlu 5
04030504 Transkripsiyon I 2+1Zorunlu 5
04030505 Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi III 3+0Seçmeli 3
04030506 İleri Dikte III 2+1Seçmeli 5
04030507 Dil Bilgisinin Temel Öğeleri 2+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030601 Müzikte Bilimsel Araştırma 3+0Zorunlu 4
04030602 Müzik Tarihi ve Edebiyatı VI: Çağdaş Dönem 3+0Zorunlu 3
04030603 Müzik Formları II 3+1Zorunlu 5
04030604 Transkripsiyon II 2+1Zorunlu 5
04030605 Geleneksel Türk Müzikleri Tarihi I 3+0Zorunlu 3
04030606 İleri Dikte IV 2+1Seçmeli 5
04030607 Dil ve Müzikte Temel Öğelerin Karşılaştırılması 2+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030701 Müzikal Analiz I 2+1Zorunlu 5
04030702 Müzik Performansı Analizi 3+1Zorunlu 4
04030703 Bitirme Projesi I 2+2Zorunlu 7
04030704 Müzikoloji Kuramları 2+0Zorunlu 3
04030705 Geleneksel Türk Müzikleri Tarihi II 3+0Zorunlu 3
04030706 Müzikolojide Metin Analizi 2+1Seçmeli 4
04030707 Müzik Performansının Fizyolojik Temelleri 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 30
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
04030801 Müzikal Analiz II 2+1Zorunlu 5
04030802 Türkiye’de Çok Sesli Müzik Yaşamı 3+0Zorunlu 4
04030803 Bitirme Projesi II 3+2Zorunlu 8
04030804 Tarihsel Perspektifte Blues-Caz-Rock 3+0Seçmeli 5
04030805 Alanda Derleme Çalışmaları 3+1Seçmeli 8
   Toplam AKTS 30