1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020101 Matematik I 4+2Zorunlu 6
02020102 Fizik I 3+2Zorunlu 6
02020103 Genel Kimya 3+2Zorunlu 6
02020104 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0Zorunlu 3
02020105 Mühendislik Çizimi 1+2Zorunlu 2
02020130 Türk Dili ve Edebiyatı I 2+0Zorunlu 2
02020132 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0Zorunlu 2
02020134 Yabancı Dil I 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020201 Matematik II 4+2Zorunlu 5
02020202 Fizik II 4+0Zorunlu 5
02020203 Analitik Kimya 2+2Zorunlu 5
02020204 Genel Jeoloji 2+2Zorunlu 5
02020205 Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı 1+2Zorunlu 3
02020231 Türk Dili ve Edebiyatı II 2+0Zorunlu 2
02020233 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0Zorunlu 2
02020235 Yabancı Dil II 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020301 Mineraloji I 2+1Zorunlu 4
02020302 Mühendislik Mekaniği 3+0Zorunlu 5
02020303 Yapısal Jeoloji I 2+1Zorunlu 5
02020304 Stratigrafi ve Sedimantoloji 3+1Zorunlu 6
02020305 Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji 3+2Zorunlu 6
02020306 Mühendisler İçin İstatiksel Metodlar 3+0Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020401 Optik Mineraloji 1+1Zorunlu 3
02020402 Mineraloji II 1+1Zorunlu 3
02020403 Bilgisayar Programlama 3+0Zorunlu 4
02020405 Diferansiyel Denklemler 4+0Zorunlu 5
02020410 Gözlemsel Jeolojik İnceleme 1+3Zorunlu 4
02020413 Malzeme Mukavemeti 3+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders 1 Seçmeli Ders 1 2+0Seçmeli 4
[G]Seçmeli Ders 2 Seçmeli Ders 2 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
02020404 Yapısal Jeoloji II 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders I
02020407 Mikropaleontoloji 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
02020408 Uzaktan Algılama 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
02020409 Levha Tektoniği ve Depremler 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
02020411 Jeomorfoloji 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
02020412 Tektonik 2+0Seçmeli 3 Seçmeli Ders 2
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020501 Jeolojik Harita Bilgisi 2+2Zorunlu 5
02020502 Hidrojeoloji 3+1Zorunlu 6
02020503 Magmatik Kayaç Petrografisi 1+2Zorunlu 3
02020504 Kaya Mekaniği 2+2Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders 3 Seçmeli Ders 3 3+0Seçmeli 4
[G]Seçmeli Ders 4 Seçmeli Ders 4 3+0Seçmeli 4
[G]TOSD I TOSD I 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
020205nn TOSD-1 2+0Zorunlu 3 TOSD I
02020505 Jeokimya 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
02020506 Çevre Jeokimyası 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
02020507 Süstaşları 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
02020508 Kil Mineralojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
02020509 Tıbbi Jeoloji 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
02020510 Jeolojik Miras 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020601 Sedimanter Kayaçlar 1+1Zorunlu 2
02020602 Saha Jeolojisi 2+2Zorunlu 4
02020603 Metamorfik Kayaç Petrografisi 1+1Zorunlu 3
02020604 Sondaj Tekniği 2+0Zorunlu 3
02020605 Zemin Mekaniği 2+2Zorunlu 6
02020606 Jeolojik Harita Alımı 3+3Zorunlu 6
[G]Seçmeli Ders 5 Seçmeli Ders 5 3+0Seçmeli 4
[G]TOSD 2 TOSD 2 2+0Seçmeli 2
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
020206nn TOSD-II 2+0Zorunlu 2 TOSD 2
02020607 Jeotermal Enerji 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 5
02020608 Çevre Jeolojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 5
02020609 Mermerler ve Kaplama Taşları 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 5
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020701 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I 2+0Zorunlu 3
02020702 Jeofizik 2+1Zorunlu 3
02020703 Maden Yatakları 3+1Zorunlu 4
02020704 Jeolojide Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 1+2Zorunlu 3
02020705 Mühendislik Etiği 2+0Zorunlu 3
[G]Seçmeli Ders 6 Seçmeli Ders 6 3+0Seçmeli 4
[G]Seçmeli Ders 7 Seçmeli Ders 7 3+0Seçmeli 4
[G]Seçmeli Ders 8 Seçmeli Ders 8 3+0Seçmeli 4
[G]TOSD 3 TOSD 3 2+0Seçmeli 2
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
020207nn TOSD-III 2+0Zorunlu 2 TOSD 3
02020707 Kuyu Hidroloği 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 8
02020708 Akışkanlar Mekaniği 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 8
02020709 Türkiye Jeolojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 6
02020710 Jeoloji Mühendisliğinde CBS Uygulamaları 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 6
02020711 Neotektonik 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 6
02020712 Kömür Jeolojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 6
02020713 Baraj ve Tünel Jeolojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 7
02020714 Uygulamalı Hidrojeoloji 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 7
02020715 Metalik Maden Yatakları 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 7
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
02020801 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı II 3+3Zorunlu 7
02020802 Mühend. Jeolojisi ve Jeoteknik Uygulamaları 2+2Zorunlu 7
02020803 Petrol Jeolojisi 3+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders 10 Seçmeli Ders 10 2+1Seçmeli 8
[G]Seçmeli Ders 9 Seçmeli Ders 9 3+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
02020804 Endüstriyel Hammedeler 2+1Seçmeli 4 Seçmeli Ders 9
02020805 Mühendislik Ekonomisi 2+1Seçmeli 4 Seçmeli Ders 9
02020806 Uygulamalı Jeofizik 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10
02020807 Maden Jeolojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10
02020808 İşletme ve Maden Hukuku 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10
02020809 Yeraltı Jeolojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10
02020810 Jeoteknik İncelemeler 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10
02020811 Doğal Yapı Malzemeleri 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10
02020812 Su Kimyası ve Kirliliği 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10
02020813 Maden İşletme Teknikleri 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 10