1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050101 İktisada Giriş 3+0Zorunlu 5
05050102 Siyaset Bilimi-I 3+0Zorunlu 6
05050103 Kamu Yönetimi-I 3+0Zorunlu 6
05050104 Sosyoloji 3+0Zorunlu 4
05050105 Hukukun Temel Kavramları-I 2+0Zorunlu 3
05050130 Türk Dili-I 2+0Zorunlu 2
05050132 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0Zorunlu 2
05050134 Yabancı Dil-I 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050201 Makro İktisat 3+0Zorunlu 5
05050202 Siyaset Bilimi-II 3+0Zorunlu 6
05050203 Kamu Yönetimi-II 3+0Zorunlu 6
05050204 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3+0Zorunlu 4
05050205 Hukukun Temel Kavramları-II 2+0Zorunlu 3
05050230 Türk Dili-II 2+0Zorunlu 2
05050232 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0Zorunlu 2
05050234 Yabancı Dil-II 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050301 Çevre Politikası 3+0Zorunlu 6
05050302 Kent Sosyolojisi 3+0Zorunlu 6
05050303 Siyasal Düşünceler Tarihi-I 3+0Zorunlu 6
05050304 Anayasa Hukuku 3+0Zorunlu 4
05050305 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0Zorunlu 3
05050306 Mesleki Yabancı Dil-I 2+0Zorunlu 2
05050307 Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050401 Türkiye Ekonomisi 3+0Zorunlu 3
05050402 Kentleşme Politikası 3+0Zorunlu 6
05050403 Siyasal Düşünceler Tarihi-II 3+0Zorunlu 6
05050404 İdare Hukuku 3+0Zorunlu 4
05050405 Bürokrasi 3+0Zorunlu 6
05050406 Mesleki Yabancı Dil-II 2+0Zorunlu 2
05050407 İstatistik 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050501 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3+0Zorunlu 6
05050502 Kamu Personel Yönetimi 3+0Zorunlu 5
05050503 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 2+0Zorunlu 2
05050504 Toplumsal Cinsiyet 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders I Seçmeli Ders I 3+0Seçmeli 12
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050505 Medeni Hukuk 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05050506 Güncel Kent Sorunları 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05050507 Bölgesel Sorunlar 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05050508 Klasik Siyaset Kuramı 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05050509 Sosyal Politika 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050601 Yerel Yönetimler 3+0Zorunlu 6
05050602 Siyaset Sosyolojisi 3+0Zorunlu 5
05050603 İş Hayatı için İngilizce 2+0Zorunlu 2
05050604 Kamu Maiyesi 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders II Seçmeli Ders II 3+0Seçmeli 12
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050605 Konut Politikası 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05050606 Çağdaş Siyaset Kuramı 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05050607 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05050608 Güncel Çevre Sorunları 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05050609 Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050701 Türkiye Siyasal Hayatı-I 3+0Zorunlu 5
05050702 Devletin Yeniden Yapılanması 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders III Seçmeli Ders III 3+0Seçmeli 20
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050703 Ceza Hukuku 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
05050704 Siyasete Katılım ve Toplumsal Siyasal Hareketler 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
05050705 Çevresel Etki Değerlendirmesi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
05050706 Metropoliten Yöntemler 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
05050707 Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
05050708 İnsan Hakları ve Demokrasi Kuramı 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
05050709 Bilim Felsefesi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
05050710 Kent Estetiği 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders III
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050801 Türkiye Siyasal Hayatı-II 3+0Zorunlu 5
05050802 Bölgesel Gelişme ve Yönetim 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders IV Seçmeli Ders IV 3+0Seçmeli 20
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050803 İdari Yargı 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders IV
05050804 Kriz ve Afet Yönetimi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders IV
05050805 Kent ve Çevre Etiği 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders IV
05050806 Kent ve Sanayi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders IV
05050807 Siyaset Psikolojisi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders IV
05050808 Kimlik Siyaseti 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders IV
05050809 Kamuda Halkla İlişkiler 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders IV