1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010121 İşletmeye Giriş I 3+0Zorunlu 5
05010122 Finansal Muhasebe I 3+0Zorunlu 5
05010123 İktisada Giriş I 3+0Zorunlu 4
05010124 İşletme Matematiği I 3+0Zorunlu 4
05010125 Akademik Yazım ve Sunum 3+0Zorunlu 4
05010130 Türk Dili I 2+0Zorunlu 2
05010132 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0Zorunlu 2
05010134 İngilizce I 3+0Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010221 İşletmeye Giriş II 3+0Zorunlu 5
05010222 Finansal Muhasebe II 3+0Zorunlu 5
05010223 İktisada Giriş II 3+0Zorunlu 4
05010224 İşletme Matematiği II 3+0Zorunlu 4
05010225 Hukukun Temel Kavramları 3+0Zorunlu 4
05010230 Türk Dili II 2+0Zorunlu 2
05010232 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0Zorunlu 2
05010234 İngilizce II 3+0Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010321 Yönetim I 3+0Zorunlu 5
05010322 Üretim ve İşlemler Yönetimi I 3+0Zorunlu 5
05010323 Finansal Yönetim I 3+0Zorunlu 5
05010324 İşletme İstatistiği I 3+0Zorunlu 5
05010325 Borçlar Hukuku 3+0Zorunlu 5
05010326 Sosyal Psikoloji 3+0Zorunlu 5
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010421 Yönetim II 3+0Zorunlu 5
05010422 Üretim ve İşlemler Yönetimi II 3+0Zorunlu 5
05010423 Finansal Yönetim II 3+0Zorunlu 5
05010424 İşletme İstatistiği II 3+0Zorunlu 5
05010425 Uluslararası Ekonomi ve İşletme 3+0Zorunlu 5
05010426 Örgütsel Davranış 3+0Zorunlu 5
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010521 Pazarlama Yönetimi I 3+0Zorunlu 5
05010522 Yöneylem Araştırması I 3+0Zorunlu 5
05010523 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders I Seçmeli Ders I 3+0Seçmeli 15
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010524 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010525 Tüketici Davranışı 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010526 Ticaret Hukuku 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010527 Müzakere Süreci 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010528 Liderlik ve Motivasyon 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010529 Finansal Tablolar Analizi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010530 Verimlilik Yönetimi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010531 Yönetimde Güncel Konular 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010532 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010533 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
05010534 İş İngilizcesi I 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders I
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010621 Pazarlama Yönetimi II 3+0Zorunlu 5
05010622 Yöneylem Araştırması II 3+0Zorunlu 5
05010623 Kültürlerarası Yönetim 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders II Seçmeli Ders II 3+0Seçmeli 15
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010624 Girişimcilik 2+2Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010625 İşletmede Bilgisayar Programlama 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010626 Maliyet Muhasebesi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010627 Takım Kurma 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010628 Finansal Kurumlar 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010629 Proje Yönetimi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010630 Kıymetli Evrak Hukuku 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010631 Türk Yönetim Kültürü 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010632 Karar Analizi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010633 Üretim ve İşlemler Yönetiminde Güncel Konular 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
05010634 İş İngilizcesi II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders II
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05010721 Stratejik Yönetim 3+0Zorunlu 6
[G]Seçmeli Ders III Seçmeli Ders III 3+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010722 Süreç Akış Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010723 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010724 Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010725 Perakende Pazarlama Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010726 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010727 İleri Maliyet Muhasebesi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010728 Yatırım Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010729 Uluslararası Finansan 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010730 Endüstriyel Pazarlama 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010731 E-Pazarlama 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010732 Uluslararası Pazarlama 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010733 Hizmet Üretimi Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010734 İş Süreçleri Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010735 Araştırma Yöntemleri 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010736 Örgütsel Davranışta Güncel Konular 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010737 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010738 Üretim ve Envanter Sistemlerinin Modellenmesi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
05010739 İş İngilizcesi III 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders III
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G]Seçmeli Ders IV Seçmeli Ders IV 3+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05010821 Pazarlama Araştırması 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010822 Sayısal Yöntemler ve Finansal Modelleme 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010823 E-İşletme Sistemleri 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010824 Kalite Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010825 Pazarlamada Uygulamalı Oyunlar 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010826 Tutundurma Yöntemi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010827 Ticari Bankacılık 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010828 Denetim 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010829 Finansmanda Güncel Konular 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010830 Hizmet Pazarlaması 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010831 Pazarlama Modelleri 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010832 Uygulamalı Yöneylem Araştırması 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010833 Uluslararası Muhasebe Standartları 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010834 Pazarlamada Güncel Konular 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010835 Stratejik Analiz 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010836 Kariyer Yönetimi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010837 İşletmecilik Seminerleri 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV
05010838 İş İngilizcesi IV 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders IV