1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030101 Analiz I 4+2Zorunlu 7
01030102 Lineer Cebir I 3+0Zorunlu 4
01030103 Soyut Matematik I 3+0Zorunlu 4
01030104 Fizik I 4+0Zorunlu 5
01030130 Türk Dili ve Edebiyatı I 2+0Zorunlu 2
01030132 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0Zorunlu 2
01030134 İleri Yabancı Dil I 3+0Zorunlu 3
01030140 Temel Bil. Tek. ve Kullanımı 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030201 Analiz II 4+2Zorunlu 7
01030202 Lineer Cebir II 3+0Zorunlu 4
01030203 Soyut Matematik II 3+0Zorunlu 4
01030204 Fizik II 4+0Zorunlu 5
01030231 Türk Dili ve Edebiyatı II 2+0Zorunlu 2
01030233 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0Zorunlu 2
01030235 İleri Yabancı Dil II 3+0Zorunlu 3
01030241 Temel Bilgisayar Bilimleri 2+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030301 İleri Analiz I 4+0Zorunlu 8
01030302 Topolojiye Giriş 3+0Zorunlu 6
01030303 Analitik Geometri I 3+0Zorunlu 6
01030304 Algoritmalar ve Programlama 3+0Zorunlu 6
01030337 Mesleki Yabancı Dil I 2+0Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030401 İleri Analiz II 4+0Zorunlu 8
01030402 Diferansiyel Denklemlere Giriş 3+0Zorunlu 6
01030403 Analitik Geometri II 3+0Zorunlu 6
01030404 Programlama Dilleri I 3+0Zorunlu 6
01030438 Mesleki Yabancı Dil II 2+0Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030501 Soyut Cebir I 3+0Zorunlu 6
01030502 Karmaşık Analiz I 3+0Zorunlu 6
01030536 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 2+0Zorunlu 2
[G]Seçmeli Ders 1 Seçmeli Ders 1 3+0Seçmeli 16
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01030503 Discrete Matematik 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030504 Olasılık 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030505 Nümerik Analiz I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030506 Matematik Kavramları Tarihi I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030507 Web Tabanlı Programlama 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030508 Proje Planlama ve Yönetimi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030509 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030510 Diferansiyel Denklemler 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030511 Diferansiyel Geometri I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030512 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
01030513 Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 1
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030601 Reel Analiz 3+0Zorunlu 6
01030602 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3+0Zorunlu 6
01030639 İş Hayatı İçin Yabancı Dil 2+0Zorunlu 2
[G]Seçmeli Ders 2 Seçmeli Ders 2 3+0Seçmeli 16
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01030603 İstatistik 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030604 Latex İle Doküman Hazırlama 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030605 Soyut Cebir II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030606 Vektörel Analiz 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030607 Diferansiyel Geometri II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030608 İntegral Denklemler 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030609 Sayısal Mantık Tasarım 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030610 Lineer Programlama 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030611 Karmaşık Analiz II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030612 Programlama Dilleri II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
01030613 Nümerik Analiz II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 2
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030701 Fonksiyonel Analiz I 3+0Zorunlu 5
01030702 Uygulamalı Matematik I 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders 3 Seçmeli Ders 3 3+0Seçmeli 20
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01030703 Topoloji 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030704 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030705 Karmaşık Analizden Seçme Konular I 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030706 Veri Yapıları 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030707 Mesleki Etik 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030708 Matematik Felsefesi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030709 Gruplar Teorisi I 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030710 Değişmeli Halka Teorisi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030711 Sayılar Teorisi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030712 Dosya Organizasyonu 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030713 Fourier Analiz 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030714 Özel Tanımlı Fonksiyonlar 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030715 Optimizasyon Teknikleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030716 Similasyon Teknikleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030717 Nesneye Yönelik Programlama (JAVA) 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030718 Görüntü İşleme 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
01030719 Yapay Zeka 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 3
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01030801 Araştırma Projesi 2+2Zorunlu 10
[G]Seçmeli Ders 4 Seçmeli Ders 4 3+0Seçmeli 20
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01030802 Matematik Kavramları Tarihi II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030803 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030804 Karmaşık Analizden Seçme Konular II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030805 Modüller Teorisi 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030806 Gruplar Teorisi II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030807 Cebirsel Topolojiye Giriş 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030808 Bulanık Mantığa Giriş 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030809 Fonksiyonel Analiz II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030810 Dizi Uzayları ve Matris Dönüşümleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030811 Fark Denklemleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030812 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030813 Varyasyon Hesabı 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030814 Uygulamalı Matematik II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030815 Graf Teorisine Giriş 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030816 Yazılım Mühendisliği 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030817 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4
01030818 Lebesque Ölçüm ve İntegral Kuramı 3+0Seçmeli 5 Seçmeli Ders 4