1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020101 İşletme Bilimine Giriş 2+0Zorunlu 5
05020102 Hukukun Temel Kavramları I 3+0Zorunlu 3
05020103 İktisada Giriş I 3+0Zorunlu 4
05020104 Sosyoloji 2+0Zorunlu 4
05020105 Sosyal Bilimlerde Temel Okumalar I 4+0Zorunlu 5
05020130 Türk Dili I 2+0Zorunlu 2
05020132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I 2+0Zorunlu 2
05020134 İngilizce I 2+0Zorunlu 5
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020201 Muhasebe 3+0Zorunlu 3
05020202 İktisatçılar için Matematik 2+0Zorunlu 3
05020203 İktisada Giriş II 3+0Zorunlu 4
05020204 İktisadi Uygarlıkların Evrimi 2+0Zorunlu 5
05020205 Sosyal Bilimlerde Temel Okumalar II 4+0Zorunlu 6
05020230 Türk Dili II 2+0Zorunlu 2
05020232 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II 2+0Zorunlu 2
05020234 İngilizce II 2+0Zorunlu 5
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020301 İstatistik 2+0Zorunlu 4
05020302 Makro İktisat I 3+0Zorunlu 5
05020303 Mikro İktisat I 3+0Zorunlu 4
05020304 Sosyal Bilimlerde İleri Düzey Okumalar I 3+0Zorunlu 4
[G]Seçmeli Ders I Seçmeli Ders I 3+0Seçmeli 12
   Toplam AKTS 29
  Seçmeli Dersler   
05020305 Yenilik İktisadı 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05020306 Borçlar Hukuku 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05020307 Bilgisayara Giriş I 2+2Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05020308 Davranışsal İktisat 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
05020309 Yönetim ve Organizasyon 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders I
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020401 Araştırma Yöntemleri 2+0Zorunlu 4
05020402 Makro İktisat II 3+0Zorunlu 5
05020403 Mikro İktisat II 3+0Zorunlu 4
05020404 Sosyal Bilimlerde İleri Düzey Okumalar II 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders II Seçmeli Ders II 3+0Seçmeli 12
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05020405 İktisat Metodolojisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05020406 Ticaret Hukuku 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05020407 Bilgisayara Giriş II 2+2Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05020408 Sürdürülebilir Ekonomi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
05020409 Anayasa Hukuku 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders II
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020501 Politik İktisat 2+0Zorunlu 4
05020502 Para Teorisi ve Politikası 3+0Zorunlu 4
05020503 Ekonometri I 3+0Zorunlu 5
05020504 İktisat Tarihi 3+0Zorunlu 4
05020505 Uluslararası İktisat Teorisi 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders III Seçmeli Ders III 3+0Seçmeli 8
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05020506 Kamu Maliyesi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
05020507 Sosyal Politika 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
05020508 İdare Hukuku 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
05020509 İşletme Finansmanı 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
05020510 İktisadi Düşünce Tarihi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
05020511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
05020512 İktisat ve Edebiyat 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
05020513 Yazılı Medya ve Ekonomi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders III
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020601 Sosyal Sermaye 2+0Zorunlu 4
05020602 Maliye Politikası 3+0Zorunlu 4
05020603 Ekonometri II 3+0Zorunlu 5
05020604 İktisadi Veri Analizi 3+0Zorunlu 4
05020605 Uluslararası İktisat Politikası 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders IV Seçmeli Ders IV 3+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 26
  Seçmeli Dersler   
05020606 Devlet Bütçesi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders IV
05020607 Turizm Politikası ve Planlaması 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders IV
05020608 Çalışma Ekonomisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders IV
05020609 Kamu Yönetimi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders IV
05020610 Sinema Üzerinden Ekonomi Politik Okumalar 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders IV
05020611 Görsel Medya ve Ekonomi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders IV
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020701 Türk Vergi Sistemi 2+0Zorunlu 4
05020702 İktisat Politikası 3+0Zorunlu 5
05020703 Ekonomik Büyüme Teorisi 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders V Seçmeli Ders V 3+0Seçmeli 16
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05020704 Girişimcilik I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
05020705 Türkiye İktisat Tarihi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
05020706 Bilgisayarlı Muhasebe 2+2Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
05020707 Finansal İktisat 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
05020708 İktisadi Bütünleşme ve Ekonomik Kurumlar 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
05020709 Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
05020710 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
05020711 Dünya Ekonomisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05020801 Bankacılık ve Finansal Kurumlar 2+0Zorunlu 4
05020802 Kalkınma Ekonomisi 3+0Zorunlu 5
05020803 Türkiye Ekonomisi 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders VI Seçmeli Ders VI 3+0Seçmeli 16
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05020804 İş Hukuku 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI
05020805 İşaret Dili 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI
05020806 Avrupa Birliği ile Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI
05020807 Girişimcilik II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI
05020808 Sermaye Piyasası ve Analiz Yöntemleri 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI
05020809 Turizm Ekonomisi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI
05020810 Ekonomide Güncel Tartışmalar 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI
05020811 Bölgesel İktisat 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders VI