1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050101 Matematik I 4+0Zorunlu 5
05050102 Fizik I 3+0Zorunlu 3
05050103 Kimya 3+0Zorunlu 3
05050104 Otomotiv Mühendisliğine Giriş 2+0Zorunlu 3
05050105 Temel İmalat İşlemleri 3+2Zorunlu 5
05050106 Teknik Resim 2+2Zorunlu 4
05050130 Türk Dili ve Edebiyatı I 2+0Zorunlu 2
05050133 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0Zorunlu 2
05050134 İngilizce I 3+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050201 Matematik II 4+0Zorunlu 5
05050202 Fizik II 3+0Zorunlu 3
05050203 Statik 3+0Zorunlu 3
05050204 Bilgisayar Programlama 2+2Zorunlu 3
05050205 Motor Teknolojisi 3+2Zorunlu 5
05050206 Malzeme Bilimi 2+2Zorunlu 4
05050231 Türk Dili ve Edebiyatı II 2+0Zorunlu 2
05050233 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0Zorunlu 2
05050235 İngilizce II 3+0Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050301 Mühendislik Matematiği 3+0Zorunlu 4
05050302 Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş 3+0Zorunlu 3
05050303 Termodinamik-I 3+0Zorunlu 4
05050304 Sayısal Analiz 3+0Zorunlu 4
05050305 Buji ile Ateşlemeli Motorlar 3+2Zorunlu 5
05050306 Bilgisayar Destekli Çizim-I 2+2Zorunlu 4
[G]1 Teknik Seçmeli Ders 2+0Seçmeli 3
[G]2 Teknik olmayan Seçmeli ders 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050307 Otomotiv Sektörü 2+0Seçmeli 3 1
05050308 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 2+0Seçmeli 3 1
05050309 Sürüş Teknikleri 2+0Seçmeli 3 1
05050310 İnsanın Davranış Temelleri 2+0Seçmeli 3 2
05050311 Bilim Felsefesi 2+0Seçmeli 3 2
05050312 Uygarlık Tarihi 2+0Seçmeli 3 2
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050401 Yakıtlar ve Yanma 3+0Zorunlu 4
05050402 Termodinamik II 3+0Zorunlu 4
05050403 Mukavemet 3+0Zorunlu 4
05050404 Dinamik 3+0Zorunlu 3
05050405 Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlar 3+2Zorunlu 5
05050406 Bilgisayar Destekli Çizim II 2+2Zorunlu 4
05050407 Yağlar ve Yağlama Sistemleri 2+0Zorunlu 3
[G]3 Teknik Olmayan Seçmeli ders II 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050409 Çevre ve Enerji 2+0Zorunlu 3 3
05050410 İşletme Yönetimi 2+0Seçmeli 3 3
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050501 Makina Elemenları 3+0Zorunlu 5
05050502 Akışkanlar Mekaniği I 3+0Zorunlu 3
05050503 Otomotiv İmalat İşlemleri 3+2Zorunlu 4
05050504 Güç Aktarma Organları 3+2Zorunlu 4
[G]4 Teknik Seçmeli Ders - II 3+0Seçmeli 3
[G]5 Teknik Seçmeli Ders - III 3+0Seçmeli 3
[G]6 Teknik Seçmeli Ders - IV 3+0Seçmeli 3
[G]7 Teknik Seçmeli Ders - V 3+0Seçmeli 3
[G]8 Teknik Olmayan Seçmeli Ders - III 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 31
  Seçmeli Dersler   
05050505 Taşıt Test ve Simülasyonu 3+0Seçmeli 3 4
05050506 Mekanizmalar 3+0Seçmeli 3 4
05050507 Yol Tasarımı 3+0Seçmeli 3 4
05050508 Otomotiv Malzemeleri 3+0Seçmeli 3 5
05050509 Hybrid Taşıtlar 3+0Seçmeli 3 5
05050510 Yakıt Hücreleri 3+0Seçmeli 3 5
05050511 Otomotiv Diyagnostiği 3+0Seçmeli 3 6
05050512 Motor Dinamiği 3+0Seçmeli 3 6
05050513 Elektrikli Taşıtlar 3+0Seçmeli 3 6
05050514 Motor Konstrüksiyon 3+0Seçmeli 3 7
05050515 Taşıt Tekniği 3+0Seçmeli 3 7
05050516 Titreşim ve Akustik 3+0Seçmeli 3 7
05050517 Akışkan Güç Sistemleri ve Denetimi 3+0Seçmeli 3 7
05050518 Ergonomi 2+0Seçmeli 3 8
05050519 Fabrika Organizasyonu 2+0Seçmeli 2 8
05050520 Girişimcilik 2+2Seçmeli 3 8
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050601 Isı Transferi 4+0Zorunlu 4
05050602 Akışkanlar Mekaniği II 3+0Zorunlu 3
05050603 Otomotiv Elektrik ve Elektronik Sistemler 3+2Zorunlu 4
05050604 Otomotiv Tasarımı 2+2Zorunlu 3
05050605 Taşıt Dinamiği 3+0Zorunlu 4
[G]10 Teknik Seçmeli Ders - VII 3+0Seçmeli 3
[G]11 Teknik Seçmeli Ders - VIII 3+0Seçmeli 3
[G]12 Teknik Olmayan Seçmeli Ders - IV 2+0Seçmeli 3
[G]9 Teknik Seçmeli Ders - VI 3+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050606 Taşıt Emisyonları ve Kontrolü 3+0Seçmeli 3 9
05050607 Alternatif Yakıtlar 3+0Seçmeli 3 9
05050608 Sonlu Elemanlar Yöntemi 3+0Seçmeli 3 9
05050609 Metodik Konstrüksiyon 3+0Seçmeli 3 10
05050610 Kaynak Teknolojisi 3+0Seçmeli 3 10
05050611 Aşırı Doldurmalı Motorlar 3+0Seçmeli 3 10
05050612 Taşıt Üretim ve İşletim Sistemleri 3+0Seçmeli 3 11
05050613 Sensörler ve Transdüserler 3+0Seçmeli 3 11
05050614 Ağır Vasıta Teknolojisi 3+0Seçmeli 3 11
05050615 Bilim ve Teknoloji Tarihi 2+0Seçmeli 3 12
05050616 Teknik İletişim 2+0Seçmeli 3 12
05050617 Etkili Sunum Yöntemleri 2+0Seçmeli 3 12
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050701 İşyeri Mühendislik Uygulamaları 4+16Zorunlu 18
05050702 Staj 0+0Zorunlu 12
   Toplam AKTS 30
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
05050801 Bitirme Ödevi 0+2Zorunlu 6
[G]13 A Grubu Seçmeli Ders 3+0Seçmeli 5
[G]14 B Grubu Seçmeli Ders 3+0Seçmeli 5
[G]15 C Grubu Seçmeli Ders 3+0Seçmeli 5
[G]16 D Grubu Seçmeli Ders 3+0Seçmeli 5
[G]17 E Grubu Seçmeli Ders 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
05050802 Taşıtlarda Mekanik Titreşimler 3+0Seçmeli 5 13
05050803 Taşıt Tasarımı 3+0Seçmeli 5 13
05050804 Taşıt Teknolojisi 3+0Seçmeli 5 13
05050805 Servis İşletmeciliği ve Müşteri İlişkileri 3+0Seçmeli 5 14
05050806 Otomatik Taşıt Kontrol Sistemleri 3+0Seçmeli 5 14
05050807 Sistem Analizi ve Kontrolü 3+0Seçmeli 5 14
05050808 Taşıt Hasar Analizi 3+0Seçmeli 5 15
05050809 Seri Üretim Teknikleri 3+0Seçmeli 5 15
05050810 Taşıt Güvenlik Sistemleri 3+0Seçmeli 5 15
05050811 İş Makineleri 3+0Seçmeli 5 15
05050814 İleri Teknoloji Malzemeleri 3+0Seçmeli 5 16
05050815 İş ve Endüstri Makineleri Teknolojisi 3+0Seçmeli 5 16
05050816 Özel Bilgisayar Destekli İmalat 3+0Seçmeli 5 16
05050817 İnsan Faktörleri Mühendisliği 2+0Seçmeli 4 17
05050818 Sosyal Sorumluluk Projesi 2+0Seçmeli 4 17
05050819 Kalite Kontrol ve Organizasyon 2+0Seçmeli 4 17