1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150101 Arkeolojiye Giriş-I 2+0Zorunlu 3
01150102 Mezopotamya Kültürleri-I 2+0Zorunlu 3
01150103 Anadolu Uygarlıkları-I 2+0Zorunlu 3
01150104 Arkeolojide Seramik ve Terminolojisi-I 2+0Zorunlu 3
01150105 Anadolu Tarihi Coğrafyası-I 2+0Zorunlu 3
01150106 İnsan Bilimine (Antropolojiye) Giriş-I 2+0Zorunlu 3
01150107 Mitoloji-I 2+0Zorunlu 2
01150130 Türk Dili ve Edebiyatı-I 2+0Zorunlu 2
01150132 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0Zorunlu 2
01150134 İleri Yabancı Dil-I 3+0Zorunlu 3
01150140 Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150201 Arkeolojiye Giriş-II 2+0Zorunlu 3
01150202 Mezopotamya Kültürleri-II 2+0Zorunlu 3
01150203 Anadolu Uygarlıkları-II 2+0Zorunlu 3
01150204 Arkeolojide Seramik ve Terminolojisi 2+0Zorunlu 3
01150205 Anadolu Tarihi Coğrafyası-II 2+0Zorunlu 3
01150206 İnsan Bilimine (Antropolojiye) Giriş-II 2+0Zorunlu 3
01150207 Mitoloji-II 2+0Zorunlu 2
01150231 Türk Dili ve Edebiyatı-II 2+0Zorunlu 2
01150233 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0Zorunlu 2
01150235 İleri Yabancı Dil-II 3+0Zorunlu 3
01150242 Temel Bilgisayar Bilimleri 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150301 Arkeolojide Alan Uygulamaları 2+0Zorunlu 3
01150302 Paleolitik Dönem ve Sanatı 2+0Zorunlu 3
01150303 Arkeometriye Giriş 2+0Zorunlu 3
01150304 Arkaik, Klasik ve Helenistik Çağ Seramik Sanatı I 2+0Zorunlu 3
01150305 Ege Uygarlıkları 2+0Zorunlu 3
01150306 Arkeolojide Temel Kavramlar 2+0Zorunlu 3
01150307 Sanat Tarihi Terminolojisi-I 2+0Seçmeli 3
01150308 Bilimsel Araştırma Yönemleri I 2+0Seçmeli 3
01150309 Mesleki Yabancı Dil 2+0Seçmeli 3
01150310 Seminer 1+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150401 Arkeolojide İleri Alan Uygulamaları 2+0Zorunlu 3
01150402 Batı Anadoluda Tunç Çağları 2+0Zorunlu 3
01150403 Arkeometrik Teknikler 2+0Zorunlu 3
01150404 Arkaik, Klasik ve Helenestik Çağ Seramik Sanataı II 2+0Zorunlu 3
01150405 Arkeolojide Çizim Uygulamaları 0+2Zorunlu 3
01150406 Arkeolojide Temel Terimler ve Kavramlar 2+0Zorunlu 3
01150407 Sanat Tarihi Terminolojisi-II 2+0Seçmeli 3
01150408 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 2+0Seçmeli 3
01150409 Anadoluda Neolitik Dönem ve Sanatı 2+0Seçmeli 3
01150410 Seminer II 2+2Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150501 Arkaik ve Klasik Dönem Mimarlığı 2+0Zorunlu 3
01150502 Anadolu Tunç Çağı Uygarlıkları-I 2+0Zorunlu 3
01150503 Arkeolojide Koruma İlkeleri ve Teknikleri-I 2+0Zorunlu 3
01150504 Tunç Çağı Kabartma ve Heykel Sanatı-I 2+0Zorunlu 3
01150505 Anadolu Demir Çağı Uygarlıkları-I 2+0Zorunlu 3
01150506 Eski Yunan Tarihi 2+0Zorunlu 3
01150507 Arkeolojide İkonografi-I 2+0Seçmeli 3
01150508 İlk Çağ'da Ordu ve Sanat-I 2+0Seçmeli 3
01150509 Dünya Arkeolojisi-I 2+0Seçmeli 3
01150510 Sanat Felsefesi-I 2+1Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150601 Helenistik ve Roma Dönemi Mimarlığı 2+2Zorunlu 3
01150602 Anadolu’da Tunç Çağı Uygarlıkları - II 2+0Zorunlu 3
01150603 Arkeolojide Koruma İlkeleri ve Teknikleri - II 2+0Zorunlu 3
01150604 Tunç Çağı Kabartma ve Heykel Sanatı - II 2+0Zorunlu 3
01150605 Anadolu Demir Çağı Uygarlıkları - II 2+0Zorunlu 3
01150606 Helenistik ve Roma Tarihi 2+0Zorunlu 3
01150607 Arkeolojide İkonografi -II 2+0Seçmeli 3
01150608 İlk Çağ’da Ordu ve Sanat - II 2+0Seçmeli 3
01150609 Dünya Arkeolojisi - II 2+0Seçmeli 3
01150610 Yazı ve Yazılı Kaynaklar 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 30