1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150108 Arkeolojiye Giriş-I 2+0Zorunlu 4
01150109 Mezopotamya Kültürleri-I 2+0Zorunlu 4
01150110 Anadolu Uygarlıkları-I 2+0Zorunlu 4
01150111 Arkeolojide Seramik ve Terminolojisi-I 2+0Zorunlu 4
01150112 Mitoloji-I 2+0Zorunlu 4
01150130 Türk Dili ve Edebiyatı-I 2+0Zorunlu 2
01150132 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0Zorunlu 2
01150134 İleri Yabancı Dil-I 3+0Zorunlu 3
01150140 Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150208 Arkeolojiye Giriş-II 2+0Zorunlu 4
01150209 Mezopotamya Kültürleri-II 2+0Zorunlu 4
01150210 Anadolu Uygarlıkları-II 2+0Zorunlu 4
01150211 Arkeolojide Seramik ve Terminolojisi-II 2+0Zorunlu 4
01150212 Mitoloji-II 2+0Zorunlu 4
01150231 Türk Dili ve Edebiyatı-II 2+0Zorunlu 2
01150233 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0Zorunlu 2
01150235 İleri Yabancı Dil-II 3+0Zorunlu 3
01150242 Temel Bilgisayar Bilimleri 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150311 Ön Asya'da Ölü Gömme Gelenekleri 2+0Zorunlu 4
01150312 Paleolitik Dönem ve Sanatı 2+0Zorunlu 5
01150313 Arkeometriye Giriş 2+0Zorunlu 4
01150314 Arkeolojide Çizim Uygulamaları-I 2+2Zorunlu 4
01150315 Mezopotamya'da Sosyal Yaşam 2+0Zorunlu 5
01150316 Arkeolojide Teoriler-I 2+0Zorunlu 4
01150317 Sanat Tarihi Terminolojisi-I 2+0Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150411 Arkeolojide İleri Alan Uygulamaları 2+0Zorunlu 4
01150413 Arkeometrik Teknikler 2+0Zorunlu 4
01150414 Arkeolojide Çizim Uygulamaları-II 2+2Zorunlu 4
01150415 Tarihi Coğrafya 2+0Zorunlu 5
01150416 Arkeolojide Teoriler-II 2+0Zorunlu 4
01150412 Anadolu'da Neolitik Dönem ve Sanatı 2+0Seçmeli 5
01150417 Sanat Tarihi Terminolojisi-II 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150523 Alan Dışı Seçmeli Ders I 2+0Seçmeli 3
01150524 Alan Dışı Seçmeli Ders II 2+0Seçmeli 3
[G]I Seçmeli Grubu I 2+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01150511 Arkaik ve Klasik Dönem Mimarlığı 2+0Seçmeli 4 I
01150512 Anadolu Tunç Çağı Uygarlıkları-I 2+0Seçmeli 4 I
01150513 Arkeolojide Koruma İlkeleri ve Teknikleri-I 2+0Seçmeli 4 I
01150514 Tunç Çağı Kabartma ve Heykel Sanatı-I 2+0Seçmeli 4 I
01150515 Anadolu Demir Çağı Uygarlıkları-I 2+0Seçmeli 4 I
01150516 Eski Yunan Tarihi 2+0Seçmeli 4 I
01150517 Arkeolojide İkonografi-I 2+0Seçmeli 4 I
01150518 İlk Çağ'da Ordu ve Sanat-I 2+0Seçmeli 4 I
01150519 Dünya Arkeolojisi-I 2+0Seçmeli 4 I
01150520 Antik Kaynaklar 2+0Seçmeli 4 I
01150521 Arkaik ve Klasik Dönem Sanatı 2+0Seçmeli 4 I
01150522 Arkaik Dönem Heykeltraşlığı 2+0Seçmeli 4 I
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150623 Alan Dışı Seçmeli Ders III 2+0Seçmeli 3
01150624 Alan Dışı Seçmeli Ders IV 2+0Seçmeli 3
[G]II Seçmeli Ders Grubu II 2+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 30
  Seçmeli Dersler   
01150611 Helenistik ve Roma Dönemi Mimarlığı 2+0Seçmeli 4 II
01150612 Anadolu’da Tunç Çağı Uygarlıkları - II 2+0Seçmeli 4 II
01150613 Arkeolojide Koruma İlkeleri ve Teknikleri - II 2+0Seçmeli 4 II
01150614 Tunç Çağı Kabartma ve Heykel Sanatı - II 2+0Seçmeli 4 II
01150615 Anadolu Demir Çağı Uygarlıkları - II 2+0Seçmeli 4 II
01150616 Helenistik ve Roma Tarihi 2+0Seçmeli 4 II
01150617 Arkeolojide İkonografi -II 2+0Seçmeli 4 II
01150618 İlk Çağ’da Ordu ve Sanat - II 2+0Seçmeli 4 II
01150619 Dünya Arkeolojisi - II 2+0Seçmeli 4 II
01150620 Yazı ve Yazılı Kaynaklar 2+0Seçmeli 4 II
01150621 Helenistik Dönem Sanatı 2+0Seçmeli 4 II
01150622 Klasik Dönem Heykeltraşlığı 2+0Seçmeli 4 II
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150710 Alan Dışı Seçmeli Ders V 2+0Seçmeli 3
01150711 Alan Dışı Seçmeli Ders VI 2+0Seçmeli 3
[G]III Seçmeli Ders Grubu III 2+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 36
  Seçmeli Dersler   
01150701 Demir Çağı Uygarlıkları-I 2+0Seçmeli 6 III
01150702 Roma Sanatı-I 2+0Seçmeli 6 III
01150703 Araştırma ve Yazım Teknikleri-I 2+0Seçmeli 6 III
01150704 Numizmatiğe Giriş ve Grek Numizmatiği 2+0Seçmeli 6 III
01150705 Helenistik Dönem Heykeltraşlığı 2+0Seçmeli 6 III
01150706 Mezopotamya'da Gliptik Sanatı 2+0Seçmeli 6 III
01150707 Assur Tarihi ve Uygarlığı 2+0Seçmeli 6 III
01150708 Müzecilik-I 2+0Seçmeli 6 III
01150709 Arkeobiyoloji-I 2+0Seçmeli 6 III
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01150810 Alan Dışı Seçmeli Ders VII 2+0Seçmeli 3
01150811 Alan Dışı Seçmeli Ders VIII 2+0Seçmeli 3
[G]IV Seçmeli Ders Grubu IV 2+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 36
  Seçmeli Dersler   
01150801 Demir Çağı Uygarlıkları-II 2+0Seçmeli 6 IV
01150802 Roma Sanatı-II 2+0Seçmeli 6 IV
01150803 Araştırma ve Yazım Teknikleri-II 2+0Seçmeli 6 IV
01150804 Roma Numizmatiği 2+0Seçmeli 6 IV
01150805 Roma Dönemi Heykeltraşlığı 2+0Seçmeli 6 IV
01150806 Anadoluda Gliptik Sanatı 2+0Seçmeli 6 IV
01150807 Yeni Assur Sanatı 2+0Seçmeli 6 IV
01150808 Müzecilik-II 2+0Seçmeli 6 IV
01150809 Arkeobiyoloji-II 2+0Seçmeli 6 IV