1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120121 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terminolojisi-I 2+0Zorunlu 6
01120122 Osmanlıca-I 2+0Zorunlu 2
01120123 Anadolu Uygarlıkları-I 2+0Zorunlu 4
01120124 İslam Öncesi Türk Sanatı 2+0Zorunlu 4
01120125 Teknik Resim 2+0Zorunlu 4
01120130 Türk Dili I 2+0Zorunlu 2
01120132 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0Zorunlu 2
01120134 İleri Yabancı Dil I 3+0Zorunlu 2
01120140 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı I 2+2Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120221 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terminolojisi-II 2+0Zorunlu 6
01120222 Osmanlıca-II 2+0Zorunlu 2
01120223 Anadolu Uygarlıkları-II 2+0Zorunlu 4
01120224 Büyük Selçuklu Sanatı 2+0Zorunlu 4
01120225 Erken İslam Sanatı 2+0Zorunlu 4
01120230 Türk Dili-II 2+0Zorunlu 2
01120232 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi-II 2+0Zorunlu 2
01120234 İleri Yabancı Dil-II 3+0Zorunlu 2
01120240 Temel Bilgisayar teknolojileri Kullanımı-II 2+2Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120321 Bizans Sanatı-I 2+0Zorunlu 2
01120322 Osmanlıca-III 2+0Zorunlu 2
01120323 Beylikler Dönemi Sanatı 2+0Zorunlu 4
01120324 Geleneksel Türk El Sanatları-I 2+0Zorunlu 4
01120325 Anadolu Selçuklu Sanatı-I 2+0Zorunlu 2
01120326 Mezopotamya Kültürleri-I 2+0Zorunlu 4
01120327 Bilimsel araştırma Metodları 2+0Zorunlu 2
01120328 Arkeoloji-I 2+0Seçmeli 4
01120329 İkonografya 2+0Seçmeli 2
01120330 Bölüm Dışı Seçmeli Ders-I 0+0Seçmeli 4
01120331 Osmanlı Medeniyet Tarihi 2+0Seçmeli 2
01120332 Bizans Resim Sanatı 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 36
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120421 Bizans Sanatı-II 2+0Zorunlu 2
01120422 Osmanlıca-IV 2+0Zorunlu 2
01120423 Erken Osmanlı Sanatı 2+0Zorunlu 4
01120424 Geleneksel Türk El Sanatları-II 2+0Zorunlu 4
01120425 Anadolu Selçuklu Sanatı-II 2+0Zorunlu 2
01120426 Mezopotamya Kültürleri-II 2+0Zorunlu 4
01120427 Kazı Teknikleri ve Yöntemleri 2+0Zorunlu 2
01120428 Arkeoloji-II 2+0Seçmeli 4
01120429 Fotoğrafçılık 2+0Seçmeli 2
01120430 Bölüm Dışı Seçmeli Ders-II 2+0Seçmeli 4
01120431 Sanat Tarihi Araştırmaları 2+0Seçmeli 2
01120432 Bizans El Sanatları 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 36
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120521 Avrupa Sanatı-I 2+0Zorunlu 4
01120522 Osmanlıca-V 2+0Zorunlu 2
01120523 Klasik Osmanlı Sanatı-I 2+0Zorunlu 4
01120524 Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sanatı-I 2+0Zorunlu 4
01120525 El Sanatları ve Süsleme-I 2+0Zorunlu 4
01120526 Restorasyon ve Konservasyon 2+0Seçmeli 4
01120527 Ege Uygarlığı ve Sanatı 2+0Seçmeli 4
01120528 Bölüm Dışı Seçmeli Ders-III 0+0Seçmeli 4
01120529 Ortaçağ Mezar Taşı Kültürü 2+0Seçmeli 4
01120530 Eski Eser Hukuku 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 38
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120621 Avrupa Sanatı-II 2+0Zorunlu 4
01120622 Osmanlıca-VI 2+0Zorunlu 2
01120623 Klasik Osmanlı Sanatı-II 2+0Zorunlu 4
01120624 Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sanatı-II 2+0Zorunlu 4
01120625 El Sanatları ve Süsleme-II 2+0Zorunlu 4
01060604 Osmanlı Teşkilat Tarihi II 3+0Seçmeli 4
01120626 Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi 2+0Seçmeli 4
01120627 Dijital Belgeleme Yöntemleri 2+0Seçmeli 4
01120628 Bölüm Dışı Seçmeli Ders-IV 2+0Seçmeli 4
01120629 Osmanlı Tütün Lüleleri 2+0Seçmeli 4
01120630 Sanatta Estetik ve Felsefe 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 42
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120721 Avrupa Sanatında Modernizm ve Akımlar-I 2+0Zorunlu 2
01120722 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi-I 2+0Zorunlu 4
01120723 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı-I 2+0Zorunlu 4
01120724 Minyatür Sanatı-I 2+0Zorunlu 4
01120725 Bitirme Tezi-I 0+4Zorunlu 4
01120726 Anadolu Şehirciliği 2+0Seçmeli 4
01120727 Nümizmatik 2+0Seçmeli 4
01120728 Bölüm Dışı Seçmeli Ders-V 2+0Seçmeli 4
01120729 Avrupa Ortaçağ Kentleri 2+0Seçmeli 4
01120730 Avrupa Sanatında Doğu İlgisi ve Etkileşimler 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 38
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01120821 Avrupa Sanatında Modernizm ve Akınları-II 2+0Zorunlu 2
01120822 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi-II 2+0Zorunlu 4
01120823 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı-II 2+0Zorunlu 4
01120824 Minyatür Sanatı-II 2+0Zorunlu 4
01120825 Bitirme Tezi-II 0+4Zorunlu 4
01120826 Türk Sivil Mimarisi 2+0Seçmeli 4
01120827 Kafkasya Sanatı ve Mimarisi 2+0Seçmeli 4
01120828 Bölüm Dışı Seçmeli Ders-VI 2+0Seçmeli 4
01120829 Kültür Tarihi 2+0Seçmeli 4
01120830 Sanatta Oryantalizm 2+0Seçmeli 4
   Toplam AKTS 38