1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060101 Orta Asya Türk Tarihi I 2+0Zorunlu 3
01060102 İslam Tarihi I 3+0Zorunlu 4
01060103 Tarih Metodolojisi I 3+0Zorunlu 4
01060104 Osmanlıca I 4+0Zorunlu 6
01060105 Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları I 2+0Zorunlu 3
01060130 Türk Dili ve Edebiyatı I 2+0Zorunlu 2
01060132 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0Zorunlu 2
01060134 İleri Yabancı Dil I 3+0Zorunlu 3
01060140 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı I 1+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060201 Orta Asya Türk Tarihi II 2+0Zorunlu 3
01060202 İslam Tarihi II 3+0Zorunlu 4
01060203 Tarih Metodolojisi II 3+0Zorunlu 4
01060204 Osmanlıca II 4+0Zorunlu 6
01060205 Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları II 2+0Zorunlu 3
01060231 Türk Dili ve Edebiyatı II 2+0Zorunlu 2
01060233 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0Zorunlu 2
01060235 İleri Yabancı Dil II 3+0Zorunlu 3
01060241 Temel Bilgisayar Bilimleri 2+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060302 Osmanlı Paleografyası I 3+0Zorunlu 6
01060304 Beylikler Dönemi Tarihi 3+0Zorunlu 5
01060306 Osmanlı Tarihi I 3+0Zorunlu 5
01060336 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 2+0Zorunlu 2
[G]Seçmeli Ders 1 Seçmeli Ders I 3+0Seçmeli 60
   Toplam AKTS 78
  Seçmeli Dersler   
01060301 Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi I 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
01060303 Bizans ve Doğu Avrupa Tarihi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
01060305 Türk Kültür Tarihi I 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
01060307 Müzecilik ve Tarih 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
01060308 Sinemacılık 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
01060309 Arapça I 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
01060310 Farsça I 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
01060311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3+0Seçmeli 6 Seçmeli Ders 1
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060402 Osmanlı Paleografyası II 3+0Zorunlu 6
01060406 Osmanlı Tarihi II 3+0Zorunlu 5
01060412 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi 3+0Zorunlu 5
01060437 Mesleki Yabancı Dil I 2+0Zorunlu 2
[G]2 Seçmeli Ders II 3+0Seçmeli 60
   Toplam AKTS 78
  Seçmeli Dersler   
01060403 Avrupa Tarihi 3+0Seçmeli 6 2
01060404 Dinler Tarihi 3+0Seçmeli 6 2
01060405 Türk Kültür Tarihi II 3+0Seçmeli 6 2
01060409 Arapça II 3+0Seçmeli 6 2
01060410 Farsça II 3+0Seçmeli 6 2
01060411 Türk Yenileşme Tarihi 3+0Seçmeli 6 2
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060501 Osmanlı Siyasi Tarihi I 3+0Zorunlu 5
01060502 Türk-İslam Uygarlığı Tarihi I 3+0Zorunlu 5
01060503 Osmanlı Diplomatikası I 3+0Zorunlu 5
01060538 Mesleki Yabancı Dil II 2+0Zorunlu 3
01060512 Osmanlı Sosyal Tarihi-I 3+0Seçmeli 4
[G]Seçmeli Ders 3 Seçmeli Ders 3 3+0Seçmeli 40
   Toplam AKTS 62
  Seçmeli Dersler   
01060504 Osmanlı Teşkilat Tarihi I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
01060505 Tarih Felsefesi I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
01060509 Arapça III 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
01060510 Farsça III 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
01060511 Türk Eğitim Tarihi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
01060513 Osmanlı Bibliyografyası 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
04010356 Müzik Kültürüne Giriş 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
4010303 Sinema Tarihi I 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 3
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060601 Osmanlı Siyasi Tarihi II 3+0Zorunlu 5
01060602 Türk-İslam Uygarlığı Tarihi II 3+0Zorunlu 5
01060603 Osmanlı Diplomatikası II 3+0Zorunlu 5
01060639 İş Hayatı İçin Mesleki Yabancı Dil 2+0Zorunlu 3
[G]Seçmeli Ders 4 Seçmeli Ders IV 2+0Seçmeli 40
   Toplam AKTS 58
  Seçmeli Dersler   
01060604 Osmanlı Teşkilat Tarihi II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
01060605 Tarih Felsefesi II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
01060607 Endülüs Tarihi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
01060608 Osmanlı Askeri Teşkilatı 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
01060609 Arapça IV 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
01060610 Farsça IV 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
01060611 Türk Demokrasi Tarihi 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
01060612 Osmanlı Sosyal Tarihi II 3+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders 4
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060703 Çağdaş Dünya Tarihi 3+0Zorunlu 4
01060704 Seminer I 3+0Zorunlu 5
01060711 Epigrafya ve Osmanlıca Metin Okumaları I 2+0Zorunlu 4
01060712 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders V Seçmeli Ders V 2+0Seçmeli 40
   Toplam AKTS 58
  Seçmeli Dersler   
01060707 Sanat Tarihi 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
01060713 Türk Basın Tarihi 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
01060715 Tarihin Kaynakları I 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
01060716 Türk Dış Politika I 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
01060717 Osmanlı İktisat Tarihi-I 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders V
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01060803 Çağdaş Türkiye Tarihi 3+0Zorunlu 4
01060804 Seminer II 3+0Zorunlu 5
01060811 Epigrafya ve Osmanlıca Metin Okumaları II 2+0Zorunlu 4
01060812 Ortadoğu Tarihi 3+0Zorunlu 5
[G]Seçmeli Ders-6 Seçmeli Ders VI 2+0Seçmeli 40
   Toplam AKTS 58
  Seçmeli Dersler   
01060807 Siyaset Bilimi 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders-6
01060814 Tarihin Kaynakları II 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders-6
01060816 Türk Dış Politika II 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders-6
01060817 Osmanlı İktisat Tarihi II 2+0Seçmeli 4 Seçmeli Ders-6