1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070101 Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler-I 4+0Zorunlu 4
01070102 Osmanlı Türkçesi-I 4+0Zorunlu 5
01070103 Halk Edebiyatı 3+0Zorunlu 5
01070104 Yeni Türk Edebayatına Giriş-I 3+0Zorunlu 5
01070105 İleri Yabancı Dil-I 2+0Zorunlu 3
01070106 Türk Dili-I 2+0Zorunlu 2
01070107 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0Zorunlu 2
01070108 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+2Zorunlu 4
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070201 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II 3+0Zorunlu 4
01070202 Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler II 4+0Zorunlu 5
01070203 Osmanlı Türkçesi II 4+0Zorunlu 6
01070204 Halk Bilimi 3+0Zorunlu 5
01070205 İleri Yabancı Dil II 3+0Zorunlu 3
01070206 Türk Dili II 2+0Zorunlu 2
01070207 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II 2+0Zorunlu 2
01070208 Temel Bilgisayar Bilimleri 2+2Zorunlu 3
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070301 Türk Dilinin Ses ve Şekil Bilgisi 4+0Zorunlu 5
01070302 Osmanlı Türkçesi III 3+0Zorunlu 4
01070303 13-14.Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı 3+0Zorunlu 4
01070304 Tarihi Türk Lehçeleri I 2+0Zorunlu 3
01070305 Tanzimat Edebiyatı 3+0Zorunlu 4
01070306 Türk Destanları 3+0Seçmeli 5
01070307 Şiir Tahlilleri 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070401 Türk Dilinin Söz Dizimi 4+0Zorunlu 5
01070402 15.Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı-Nazım 3+0Zorunlu 4
01070403 Osmanlı Türkçesi IV 3+0Zorunlu 4
01070404 Tarihi Türk Lehçeleri II 2+0Zorunlu 3
01070405 Servet-i Fünun Edebiyatı 3+0Zorunlu 4
01070406 Halk Şiiri 3+0Seçmeli 5
01070407 Türk Tasavvuf Edebiyatı 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070501 16-17.Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı-Nazım 4+0Zorunlu 5
01070502 Çağdaş Türk Lehçeleri I 2+0Zorunlu 4
01070503 Osmanlı Türkçesi V 4+0Zorunlu 6
01070504 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Yöntemleri 4+0Zorunlu 5
01070505 Rusça (Seçmeli) 3+0Seçmeli 5
01070506 Din Sosyolojisi (Seçmeli) 3+0Seçmeli 5
01070507 Türk Tiyatro Tarihi 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 35
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070601 Çağdaş Türk Lehçeleri II 2+0Zorunlu 6
01070602 Meşrutiyet Dönemİ Türk Edebiyatı 2+0Zorunlu 6
01070603 Osmanlı Türkçesi VI 4+0Zorunlu 8
01070604 Rusça II 3+0Seçmeli 5
01070605 Roman ve Hikaye Çözümlemeleri 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070701 18-19 Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı-Nazım 4+0Zorunlu 6
01070702 Batı Edebiyatı I 4+0Zorunlu 6
01070703 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I 4+0Zorunlu 5
01070704 Dilbilim I 2+0Zorunlu 3
01070705 Seçmeli Ders 9 3+0Seçmeli 5
01070706 Seçmeli Ders 10 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
01070801 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II 4+0Zorunlu 6
01070802 Bitirme Ödevi 0+4Zorunlu 6
01070803 Batı Edebiyatı II 4+0Zorunlu 5
01070804 Dilbilim II 2+0Zorunlu 3
01070805 Seçmeli Ders 11 3+0Seçmeli 5
01070806 Seçmeli Ders 12 3+0Seçmeli 5
   Toplam AKTS 30